Yhdistys

Ohjelmistotestaus ry (Software Testing Finland) kehittää ohjelmisto- ja järjestelmätestausta tilannetekijäohjatun (context-driven) testauksen periaattein sekä toimii ohjelmistotestausosaamisen kehittämisestä kiinnostuneiden yhteistyöverkostona. Yhdistys perustettiin 14.4.2014.

Löydät meidät Mastodonista
@ohjelmistotestaus@tivia.social